"PROMOVĂM DEZVOLTAREA METROPOLITANĂ ÎN ROMÂNIA"

Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România

Obiectivele Dezvoltării Metropolitane
Go to Social

Social

Asigurarea egalității de șanse și incluziunea socială a grupurilor defavorizate

Go to ECONOMIE

ECONOMIE

Dezvoltarea economiei locale prin atragerea de investiții

Go to Educație

Educație

Dezvoltarea învățământului și perfecționarea continuă a resurselor umane

Go to Infrastructură

Infrastructură

Modernizarea și extinderea serviciilor de utilități publice

Echipa noastrĂ

Doar împreună vom învinge

DECEBAL FĂGĂDĂU

Președinte
Test

ILIE BOLOJAN

Vicepreședinte
Test

Paul Adrian Pece

Secretar General
Test

ADRIAN CRĂCIUN

Director Executiv
Test

Testimoniale

Despre noi, de la colegi