Misiune

* FZMAUR este constituită din zone metropolitane şi aglomerări urbane înfiinţate conform legii nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare, doar dacă populaţia însumată a unităţilor teritorial administrative membre în zona metropolitană sau aglomerarea urbană este de minim 200.000 de locuitori.

* FZMAUR este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, constituită în scopul reprezentării membrilor în relaţia cu autorităţile publice centrale precum şi în relaţiile cu organisme sau instituţii internaţionale.

* Misiunea FZMAUR este de a contribui la dezvoltarea policentrică a Romaniei, prin implicarea activă în procesul de realizare a coeziunii teritoriale, sociale si economice, la nivelul zonelor metropolitane şi aglomerărilor urbane existente.

* Zonele metropolitane şi aglomerările urbane, constituie în prezent ”motoarele” dezvoltării durabile a României, fiind locuri unde se ”clădeşte” viitorul economic şi social  al acestei ţări.

* În acest context, lansăm invitaţia tuturor ADI-urilor de tip zonă metropolitană sau aglomerare urbană, care nu sunt încă membre ale Federaţiei, sa ni se alature în realizarea acestor deziderate.